Lokalvalg må handle om lokalpolitikk!

Av
DEL

MeningerI år er det lokal- og fylkestingsvalg, også på Røros skal det velges et nytt kommunestyre. I ulike arenaer får vi som kommunestyrekandidater anledning til ytre oss om vår politikk for kommende periode. Noen er mer erfarne i debatten enn andre, helt greit, vi er ulike alle sammen og har ulik erfaring å spille på i lokalpolitikken, dette er mangfoldet som trengs. Det jeg synes ikke er greit er at jeg som listetopp for Røros Høyre skal bruke mye av tiden å forsvare eller gjøre rede for nasjonal politikken, alt som har gått feil og er dårlig her på Røros er vel regjeringens skyld denne gangen.... Nå skjønner jeg godt at Røros Arbeiderparti og Røros SV forsøker å unngå debatten om lokalstyringen og politisk praksis her på Røros og heller fokuserer på deres ideologi sett i nasjonalt lys.

Jeg ønsker derimot at lokalpolitikken handler om lokalpolitikk, om hva som har blitt gjort eller ikke av sittende styringspartiene og om det som skal til for at Røros kan utvikle seg i positiv retning og at flere velger å bosette seg!

Jeg har lest med stor forundring et leserinnlegg fra ordførerkandidaten Isak V. Busch i Røros Arbeiderparti: «Røros kommune skal ha en varm og god eldreomsorg. Det krever et godt arbeidsmiljø for dem som skal gi omsorgen.»

Fantastisk, her kan vi ikke bli mer enig! Jeg er også helt enig i at stor bruk av vikarer kan gå utover pasientenes trygghetsfølelse.

Men nå realiteten på Røros; sett under ett har våre 2 sykehjem et sykefravær i overkant av 16% (mer enn 5% over landsnittet i pleie og omsorg ved institusjoner i følge årsrapport 2018 fra Helsedirektoratet). Det høye sykefraværet påvirker direkte vikarbruken og bidrar til at det kan gå utover pasientenes trygghetsfølelse. Her har Røros Arbeiderpartiet lenge hatt både muligheten og ansvaret for å gjøre noe med uten at det har skjedd noe vesentlig. Jeg tviler på om Røros Arbeiderpartiet klarer dette i kommende periode når de ikke har tatt grep før.

Ovenstående er bare et eksempel, det finnes mange flere f.eks.: dårlig håndtering av justering av eiendomsskatten, dårlig oppfølging av langtidssykemeldte som vi har lest om i Fjell-Ljom, lite framtidsrettet og til dels fraværende arealplanarbeid, osv. Samtidig har Røros Arbeiderpartiet formet ikke bare den politiske kulturen, men også den kulturen som bestemmer forholdet mellom administrasjon og politikk. Jeg mener at innbyggerne har både krav på og godt av mer åpne debatter i kommunestyret der beslutninger fattes. Dette bidrar til økt tillit, tilliten som har blitt hardt skadd i de siste årene.

Partipolitikkens idé er at makten skal skifte innimellom. Jeg mener at Røros og vårt lokal samfunn som helhet har godt av et makt skifte etter flere tiår med Arbeiderparti dominans. Målet mitt er at Røros Høyre klarer å være en del ev en flertallskonstellasjon etter valget, så skal jeg være fornuftig og lytter til mindretallet. En viktig side ved demokratiet er respekt for mindretallet. Flertallet må bruke sin makt på en klok måte, det skal jeg jobbe for uansett hvilken oppslutning Røros Høyre får.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags