Åpent brev til Røros kommune vedrørende tildeling av Røros kommunes kulturpris for 2018.

Jeg viser til innsendte og begrunnede forslag de tre siste årene, om tildeling av Røros kommunes kulturpris.

Jeg vil NÅ, for siste gang, foreslå at årets kulturpris blir tildelt Brekken Idrettslag:

"EN - TO - TRE - MED DET FJERDE SKAL DET SKJE = (ja, mon tro om det blir slik denne gang)?

Ja, slik lyder ei lite regle som jeg lærte som barn. - Jeg sender for fjerde og siste gang forslag om at årets kulturpris fra Røros kommune blir tildelt Bekken Idrettslag.

Jeg har de tre siste årene sendt inn begrunnede forslag om det samme. Noe av begrunnelsen har vært at Brekken IL siden starten i 1933 har vært en viktig bærebjelke i det vesle Brekken-samfunnet langt inn på Rørosvidda. Idrettslaget har en rekke aktiviteter for ulike aldersgrupper og familier. Laget har vært drevet i stor frad på frivillighet og dugnad.

Dette gjelder ikke minst anleggsarbeid, hvorav kunstgressbanen troner høyest.

Jeg vil her til slutt nevne at det er rent mye vann i Aursunden siden Røros Idrettslag sammen med Aursunden Ungdomslags teatergruppe for mange tiår siden, fikk Røros kommunes kulturpris. Dette viser at Røros kommunes folkevalgte har forstått at "utvidet kulturbegrep" også omfatter idrett.