Samme hva det er, bare det skjer noe

Av
DEL

MeningerMDG-Alvdal mener at satsing på årvisst Rally Tron, ikke er framtidsrettet for utvikling av merkevaren “Alvdal” innenfor reiseliv.

Lovverk og planer som demokratisk ramme for utvikling.

Alvdal kommune har de senere årene brukt vesentlige ressurser på kommunalt planarbeid. Investeringen ønsker MDG-Alvdal velkommen som fornuftig og framtidsrettet.

Lovverk og planer på nasjonalt og regionalt nivå legger tydelige føringer og forventninger for utvikling lokalt. Dette danner grunnlag for kommunens aller første Strategiske næringsplan fra 2017. Det er et omfattende og godt stykke arbeid som er gjort.

I den tilhørende tiltaksdelen for 2019, er reiseliv blant de prioriterte satsningsområder. Her synliggjøres gode tiltak. Mål for reiselivet er bla at antall attraksjoner skal økes.

“Det gode liv” og “bærekraft”

I næringsplanen står det: “Overordnet og gjennomgående tema for alt planarbeid i kommunen, er det gode liv og bærekraft.” “Bærekraft” er ikke forklart nærmere i planen, og det blir problematisk. Hva er bærekraftige attraksjoner innenfor reiselivet?

Det er naturlig å knytte “bærekraft” til målsettinger i kommunens Klima- og energiplan. Den omhandler perioden 2010-2020, og har som mål en reduksjon av klimagassutslipp. Det er ikke oppnådd, på disse snart 10 år. Det er heller ingen som vet status på situasjonen. I 2018 økte Norges klimautslipp. Ingenting tyder på at det er annerledes i Alvdal.

Er rally i Tron bærekraftig?

Denne kategorien biler og rally drives kun via forbrenning av fossilt drivstoff. Noe som er hovedkilde til direkte klimagassutslipp. 8.8.19 ble årets tredje rapport fra FN’s klimapanel lansert. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen oppsummerer bla: “Vi vet allerede at vi må kutte ut alle fossile drivstoff for å begrense den globale oppvarmingen”.

MDG-Alvdal opplever det respektløst og uansvarlig å heie på aktiviteter som går i mot målsettinger i kommunens eget planverk. Kan man forsvare å bruke ressurser på kommunalt planarbeid da?

Lavutslipps samfunnet må skapes lokalt!

MDG-Alvdal deltok på KLP’s (Kommunal Landspensjonskasse) klimakonferanse i juni i år. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide appellerte til kommunene om: “Å være en svært tydelig leder som våger å styre samfunns omstillingen inn i en karbonnøytral tid”.

Tunga rett i munn!

Kommuner får ikke bare gjøre som de vil. Fra Plan og bygningsloven, via Miljøverndepartementet, kommer nasjonale forventninger til kommunal utvikling. Fra regjeringen kommer forventninger om “Attraktive og klimavennlige tettstedsområder”.

Strategisk næringsplan for Fjellregionen “Klart vi kan”, har som mål å profilere oss som en grønn region. Hva er så klima- og artsmangfolds smarte attraksjoner på Alvdal? Hva slags reiseliv kan vi ha da? Det kan jo ikke bare handle om fargen på trærne ;-) Skal Alvdals reiseliv framstå som grått eller grønt?

“Lokal tradisjon, identitet og særpreg”?

I Kommuneplanen for Alvdal 2008-2020 beskrives delmål for å nå målet om økt satsing på reiseliv: “Å etablere merkevaren “Alvdal” med fokus på lokal tradisjon, identitet og særpreg”.

Hva har Rally-Tron med “lokal tradisjon, identitet og særpreg” å gjøre? Det er vanskelig å få øye på. Alvdal er ikke bygda som har fostret rallykjørere i generasjoner. Siden rallykjøring heller ikke kan sies å være breddeidrett, er det nok de færreste alvdøler som vil kunne identifisere seg med rallykjøring. Det er vel heller ikke nærliggende å beskrive Alvdal som særpreget av rally-miljø?

“Devils playground” - “Djevelens lekegrind”

Rally Tron fremhever sin likhet med det amerikanske rally Pikes Peak i USA. Koblingen mellom etappen“Devils playground” (“Djevelens lekegrind”) i Pikes Peak, og Rally Trons etappe i Tronfjell, fremstår som en svært bevisst og villet kobling. Noe som synliggjøres via deres offentlige informasjonsvideo. Er dette noe merkevaren “Alvdal” skal identifiseres med? Mange i Alvdal har helt andre assosiasjoner knyttet til Tron. Assosiasjoner som er skap over flere generasjoner.

Verdier må styre menneskelig atferd.

Verdier danner grunnlag for alt mennesker gjør. Enten verdiene er bevisste og åpent uttalte, eller ikke. Valg som skal gjøres for bygdas framtidige reiseliv, mener vi må hvile på åpent definerte verdier. I 2019 er det uansvarlig politikk å ikke prioritere verdien klimatilpasning ved utvikling av næringsliv, og derav reiselivet.

Stopp en halv!

Hva betyr egentlig “Alvdal midt i væla”? Vi trodde det dreide seg om å være oppdatert, følge med i tiden, være våkne, og litt frempå? Og som i Aukrust’s ånd: finne opp kruttet! I stedet for å herme etter andres akterutseilte galskap?

At ord har makt, er reklame et opplagt bevis for. Det er nøye hvilke ord og begreper Alvdal skal knyttes til. Spesielt for reiselivet - bygdas ansikt utad. Alt for mange forbinder oss fortsatt med Alvdals-saken. Da er det god ressursbruk at vi sjøl definerer hvordan vi vil markedsføre oss. Før hva som helst blir klistret til bygda vår. Hva Alvdal skal markedsføres som er det avgjort delte meninger om. Dette engasjementet bør ivaretas gjennom bredt inkluderende demokratiske prosesser. Der terskelen er lav for alle innbyggere å delta. Derfor ønsker MDG-Alvdal:

En rask avklaring av følgende:

  • Hva som er bærekraftig reiseliv på Alvdal
  • Hva merkevaren “Alvdal” skal identifiseres med.
  • Utredning av på hvilken måte kommunen skal utøve sitt arbeid mht reiselivsnæringa framover (Strategisk Næringsplan (2017), side 9).
Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags