Mer å gjøre for dem som kjører mat og andre viktige varer. Galåen setter på ekstra biler

Statens vegvesen lemper på kjøre- og hviletidsbestemmelsene for transportbransjen.