Mest klimagassutslipp fra veitrafikk og landbruk. En kommune i Fjellregionen skiller seg ut

I fjor lanserte Miljødirektoratet en helt ny tjeneste på nett som viser kommunefordelte klimagassutslipp.