Midlertidig gangvei langs Falunveien

Mange av Røros sine innbyggere etterlyser en gang- og sykkelvei langs Falunveien fra krysset ved REMA 1000 og opp til Sjøbakken. Kommunen har nå sørget for en midlertidig vei for myke trafikanter, på snø.