Midlertidig stans i produksjonen og skurlaget har sendt ut permitteringsvarsel til 30 personer

Royalimpregnert kledning kan være mer brannfarlig enn først antatt fordi produktet aldri har vært underlagt testing.