For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Det er fastslått funn også i Femund