Innbyggerne i Fjellregionen er gode til å kildesortere, allikevel det er langt opp til målet

Årsrapporten til FIAS viser at 44,1 prosent av avfallet de mottok var kildesortert. På landsbasis er tallet 38,2 prosent. Det nasjonale målet for kildesortering er 65 prosent materialgjenvinning.