Her ber de om å få bruke 30.000 liter fyringsolje i ett år til

Røros Lufthavn

Røros Lufthavn Foto:

Avinor har sendt søknad om unntak fra forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ved Avinor Røros lufthavn neste år.

DEL

Avinor Røros lufthavn benytter i dag fossil fyringsolje til oppvarming av en rubbhall med cirka forbruk per år på 30.000 liter.

- Planen var inntil i sommer å bygge nytt driftsbygg ved Avinor Røros lufthavn og gjøre om rubbhallen til kaldgarasje. Denne planen er nå endret til å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse og man har derfor måttet finne en ny og varig løsning på oppvarming av rubbhallen, informerer Avinor, Røros kommune.

Avinor har engasjert Cowi, som har gjennomført en alternativsvurdering på forskjellige oppvarmingsløsninger. På bakgrunn av dette er det besluttet at det skal etableres en væske-til-vann varmepumpe basert på jordvarme (slynger i bakken). Av naturlige årsaker vil det ikke være mulig å starte arbeidet med etablering av varmepumpeløsningen før vår/sommer 2020.

På bakgrunn av dette søker Avinor Røros lufthavn om unntak fra forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger på nevnte rubbhall iht.

Unntaket vil gjelde for inneværende fyringssesong, altså fra dags dato til nytt varmepumpeanlegg er i drift. Nytt varmepumpeanlegg skal etter planen være i drift til neste fyringssesong antatt september 2020.


Artikkeltags