Det blir ikke tradisjonelle tog i år, men det blir fortsatt 1. mai, og det blir fortsatt paroler. Jeg mener det er på høy tid å løfte opp tilgang til internett på arbeiderbevegelsens kampdag - særlig er det aktuelt i en tid hvor mange sitter hjemme og internett er selve livlinjen ut til samfunnet.

Internett har gått fra å være et morsomt underholdningsverktøy og noe noen av oss bruker på jobb, til å bli det grunnleggende nettverket sånn ca. all kommunikasjon foregår på i samfunnet. Å ha tilgang til internett er en forutsetning for å kunne være en aktiv samfunnsborger og en deltaker i demokratiet. Derfor mener jeg det er på overtid at det offentlige sørger for at dette er tilgjengelig for alle i hele Norge uavhengig av lommeboka.

Det er ganske håpløst at dette sentrale samfunnsområdet er overlatt til en rekke private utbyggere som har et lappeteppe av ulike nett på kryss og tvers av landet, etter lønnsomhet. Der mange kan svømme i ulike alternativ å koble seg opp på, og du har en slags reell konkurranse, er det for andre bare én aktuell tilbyder.Vi burde gjøre som vi gjorde med de private telefonsentralene som en gang fantes her i landet - slå det sammen til et offentlig styrt sentralt system, som kan gi god nettilgang over hele landet, heller enn at noen i storbyene har en 3-4 kabler å velge mellom, mens mange i distriktet fortsatt bare har den gamle kobberledningen til telenettet (som Telenor til overmål ønsker å legge ned).

Nei til digitalt klasseskille! Nett til alle uavhengig av lommebok og geografi!