Mistenker ulveangrep på storfe. GPS-markering tyder på at Elgå-ulven står bak

En kalv tilhørende en bonde i Rendalen ble forrige helg borte og en annen kalv ble funnet med bittskader som sannsynligvis er etter ulv. GPS-markering tyder på at det er den radiomerkede Elgå-ulven.