Gå til sidens hovedinnhold

Møkkatilbud som stortinget må rette opp!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bøndenes krav er folkets krav – Rødt vil haopptrappingsplan for matproduksjonen nå!

Torsdag 6.mai brøt landbruksorganisasjonene forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Rødt har full forståelse for dette. Regjeringen har, med sitt tilbud, vist at de ikke forstår den alvorlige situasjonen bøndene nå står midt oppe i.

Nå ligger ansvaret hos stortinget, Rødt støtter aksjonslinja til bøndene og vil arbeide for et flertall som imøtekommer kravene og spesielt sikrer økonomien til de små og mellomstore bruka. Det beste jordvernet vi har er et mangfoldig og robust landbruk.

Rødt har i sitt arbeidsprogram for 2021 - 2025 vedtatt å kjempe for langt bedre vilkår for de som darbeider med matproduksjonen. Rødt er partiet for arbeidsfolk og for en rettferdig og forsvarlig arbeidslivspolitikk. Inntektssituasjonen og arbeidsvilkårene i landbruket er verken rettferdig eller forsvarlig.

Opptrappingsplan for landbruket nå!

En positiv utvikling av distriktsnorge, og satsing på grønne arbeidsplasser er avhengig av at bøndene får et kraftig løft særlig for små og mellomstore bruk. Rødt vil ha en reell sjølforsyningsgrad på over 50%, vi vil ha et mer klimavennlig jorbruk og vi vil ha økt fokus på dyrevelferd. Bunnplanken for alt dette er at økonomien i jordbruket styrkes.

Bruddet i jordbruksforhandlingene og kampviljen som er synliggjort gjennom aksjonen #Bondeopprør21 viser hvor feilslått dagens jordbrukspoilitikk er. Gjennom opprøret setter ei gruppe yngre bønder ord og fokus på alvoret i dagens landbrukspolitiske situasjon og på bekymringen for vår felles matproduksjon for framtida. De vil sette foten ned og krever en ny opptrappingsplan for landbruket, snart 50 år etter den forrige.

Folk flest støtter bøndene, det er politikerne som svikter!

Årlige undersøkelser har vist at landbruket har folkets støtte i ryggen. Denne støtten har økt betraktelig under koronapandemien. Situasjonen under pandemien har vist for all verden hvor sårbart vårt matforsyningssystem er, spesielt i krisetid. Landbruket og matproduksjonen angår oss alle. Det er multifunksjonelt, det er nasjonal beredskap og matsikkerhet og det er internasjonal solidaritet.

Bøndene krever at den norske bonden skal ha en økonomi som gjør det mulig å produsere trygg norsk mat nå og i framtiden. Bondeaksjonen krever at politikken må synliggjøre og verdsette det fantastiske grunnlaget vi har i Norge, med lite medisinbruk, respekt for dyr og natur og en god beredskap. Bondeaksjonen krever en politikk som gjenvinner sitt opprinnelige mål om sterkt samspill mellom folket og matprodusentene.

Rødt vil ha en landbrukspolitikk som innebærer at vi:
●Bedre bøndenes inntekts- og produksjonsvilkår betraktelig, for å sikre framtidig rekruttering til næringen, dyrenes velferd og matkvalitet/sikkerhet. Landbruket er også hjørnestein for annen distriktsutvikling.
●Fornye kanaliseringspolitikken, for å utnytte arealressursene best mulig.
●Ha et importvern som gjør det lønnsomt å produsere mat på norske areal- og fôrressurser i hele landet.
●Bevare det norske familiebaserte småskalalandbruket.
● Vil at Stortinget tar oppgjør med kjedemakt og EMV, slik #Bondeopprør21 også krever.

Et allsidig og multifunksjonelt landbruk er vesentlig for hvordan vi som samfunn kan tilpasse oss globale kriser, klimaendringer og det grønne skiftet. Landbruket må sikres utviklingsmuligheter til å drive kunnskapsbasert, klimaklokt og energigjerrig innenfor rettferdige økonomiske rammer.

Rødt vil at Norge skal ha matsuverenitet, det vil si selv bestemme over vår mat- og landbrukspolitikk. En politikk som må gjenskape framtidstro og rekruttering i vår mest grunnleggende næringsgrein, matproduksjonen. Økt norsk sjølforsyning er solidaritet med de som trenger matresurrsene sine sjøl, koronasituasjonen gjør at mange land risikerer å kommer ut med redusert matvareproduskjone, da må de først å fremst få prioritere egen befolking og ikke måtte selge til hløystbydende.

Kommentarer til denne saken