Og det er ikke bare størrelsen og en bokvekt på 2,5 kilo som imponerer; her er stort sett alt om den sørsamiske kulturen samlet mellom to permer; fra den tidligste historien til rettighetskampene i moderne tid. Boka har fått tittelen «Samer sør for midnattsola». Forfatteren har saumfart store deler av vårt eget land og Sverige i en årrekke, og tilbrakt utallige timer i skrivestua med kildegranskning og skriving for å fullføre verket. Og det er i sin kjære skrivestue han tar imot Retten med nytraktet kaffe ferske smultringer - og en strøm av informasjon og fortellinger.

Siden barndommen

- I forordet skriver du om din oppvekst i Nord-Trøndelag, og om din mor og bestefar som var kjøtt-transportører for samene der. Det er vel her vi finner selve kilden til denne boka?

- Ja, både mor og bestefar var svært opptatt av samenes livsførsel - og pratet mye om den. Disse fortellingene har jeg båret med meg siden barndommen, men det gikk likevel mange år før jeg bestemte meg for å skrive en helhetlig sørsamisk historie. Men for 25 år siden startet jeg på arbeidet med å samle inn stoff, og litt senere var jeg igang med skrivingen. Som du skjønner; det har vært et langt lerret å bleke.

- Men når du sitter her med det ferdige verket; det må da være med en følelse av stolthet?

- Det er ingen tvil om at dette er det største jeg har gjort i forfattersammenheng, men jeg vet ikke om stolt er det mest dekkende ordet. Jeg tror heller jeg vil si jeg er glad for å ha kommet i havn med prosjektet. Nå er jeg spent på mottagelsen, sier den produktive pensjonisten.

Allsidig

Det er vanskelig å tro at forfatteren snart kan feire sin 83. fødselsdag, kroppslig sprek og ungdommelig entusiastisk som han er. Den tidligere tømmerhoggeren, tømmerfløteren, musikkpedagogen og rikskonsertsjefen har preget lokallitteraturen i Fjellregionen de siste 30 årene. Totalt har det blitt 24 bøker; lærebøker, sangbøker og historiske bøker og skrifter.

- Som pensjonist kunne du da nytt livet med å reise, lese og drikke cognac i stedet for å jobbe og skrive nesten på heltid?

- Det har vært tid til det også, tørrhumrer Bratseth, - men det er ingenting som er mer vitaliserende og som gir dagene mer mening enn å jobbe med det en virkelig brenner for. Og skrivelysten er forsatt i behold. Om det blir flere bokprosjekter, skal jeg ikke love her og nå. Men; jeg har stoff til flere...

Liten folkegruppe

Forfatteren er på det rene med at han ikke har skrevet en bok som kommer til å sette salgsrekorder.

- Men jeg har lagt vekt på en form som gjør den tilgjengelig for allmennheten. Blant annet er det mye stoff jeg har hentet i møtet med folk. Og jeg har belagt stoffet med mye illustrasjoner og bilder. De fleste bildene har jeg tatt selv på reisene jeg har gjort, forteller han.

- Du definerer sørsamene som samene som bor fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør på norsk side, og fra Tärnaby til Idre på svensk side. Hvor mange utgjør egentlig sørsamene i antall?

- Et godt spørsmål som jeg ikke har turt å svare på i boka. Antallet er avhengig av definisjoner, men skulle jeg anslå, vil jeg si rundt 3.000 i Norge og noe færre i Sverige. Forhåpentligvis er det langt flere enn bare sørsamene som folkegruppe som vil ha interesse av boka. Opp gjennom tidene - også i dag - er det mange som har hatt konflikter med samene. Boka bør bidra til å forstå bakgrunnen for konfliktene, der samene stort sett har vært den tapende parten. Den virkelig triste perioden har jeg definert fra 1890, i kjølvannet av Felleslappeloven, og fram til 1960. Jeg har kalt denne perioden for trakasseringsperioden. Det er ikke slutt på urettferdigeheten i dag heller, men den er tross alt av en annen karakter enn den var gjennom mesteparten av forrige århundre, mener Braseth.

- Staten må gripe inn

De største konfliktene mellom grunneiere og samer i Norge i dag, har vi etter forfatterens mening i Røros-området.

- Disse konfliktene virker så fastlåste at det er vanskelig å løse dem lokalt. Løsninger hviler på inngripen fra Staten, men med Fremskrittspartiet i regjeringsposisjon, har jeg dessverre vondt for å tro på noen snarlig løsning, sier Leif Braseth.

Lørdag er det lansering i Aukrustsenteret. Arrangører her er Alvdal bibliotek, Alvdal Turforening og Historielaget Fredriks Gave. Hit kommer også Marja Fjellheim Mortenson og skal medvirke under lanseringen. Hun vil framføre viser på sørsamisk og dessuten joike på sørsamisk.

- Og selvfølgelig blir det boksalg og gratis kaffe til alle fremmøtte. Dett er et åpent arrangement, opplyser forfatter Leif Braseth.