OS: Resultatene fra den årlige MOT–undersøkelsen der ungdommene svarer på ulike spørsmål knyttet til hvordan opplevelsen av MOT er og hvordan de synes effekten av MOT er, er nå klare. De viser at Os scorer meget bra. Kommunen er faktisk i Norgestoppen og en av landets beste MOT–kommuner.

– Kjempemoro at vi kommer så godt ut av denne undersøkelsen igjen. Nå har vi hatt den gående noen år, og det er interessant å kunne sammenligne litt, sier MOT–koordinator og MOT–coach i Os, Monica Gravdal til Arbeidets Rett.

Undersøkelsen som av MOT selv kalles desemberundersøkelsen, ble gjennomført av elevene i 10. trinn like før jul. Åtte spørsmål ble stilt, og elevene svarte med et tall på en skala fra 1 til 7, der 7 er best, og 1 er dårligst.

– All ære til osingene
Resultatene skjuler ingen løgner og er hyggelig lesning. Os endte opp med et snitt 6.12, noe som er en solid økning fra i fjor, og 0.42 mer en landsgjennomsnittet.

– Vi (MOT) har aldri nådd ut så bra til ungdom som vi gjør nå. Gjennomsnittet for hele landet har aldri vært så høyt. Aldri. At Os ligger nesten et halvt poeng over der igjen, sier vel egentlig alt. All ære til osingene. Jobben som er gjort er godt forankret til elevene. De har en god opplevelse, og effekten MOT har på dem er veldig fin. Fortsett slik, kunne Sverre Ræder, regionsleder i Hedmark og Oppland.

– MOT gjør en viktig jobb
Runa Finborud er ikke bare ny ordfører i Os kommune, men også ny leder for MOT på Os. Hun tar imot tallene fra Ræder med stor glede og ser fram til å gå i gang med arbeidet.

– Jeg har vært involvert i MOT–programmet før og kjenner litt til det. Derfor var det hyggelig å bli spurt om å bli ny lokal MOT–leder, sier Finborud.

– Tallene som ble presentert viser at MOT lokalt, informatørene og ikke minst MOT–ungdommene gjør en veldig god jobb i Os. Det er flere ungdommer nå som har fått det inn under huden, og arbeidet er godt forankret.

– Jobben MOT gjør er veldig viktig. Dette med å bygge trygge lokalsamfunn, ha mot til å bry seg, mot til å leve og mot til å si nei. MOT–programmet fungerer veldig bra og treffer ungdommene. Slik skal vi fortsette, avslutter Finborud.