Kommunens arbeid med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal gjelde for årene 2023-2030, og arbeidet er i gang.

Om ettermiddagen onsdag 21. september holder kommunen et møte der det blant annet vil handle om spillemidler og hva som er nytt i 2022, og det vil være mulig å komme med innspill og ikke minst hente seg inspirasjon.

Påmeldingsfristen er egentlig 19. september.

– Men vi ønsker flest mulig med, så det er ikke for sent å melde seg på. Folk må bare gjøre det så fort de kan, sier Linda Ramberg i Fossekall, som tar seg av påmeldingene.

Sergio Chavez er kommunens mann på saken.

Kommunen informerer om at dersom lag og foreninger ønsker å søke om spillemidler, så må tiltaket være registrert i den planen som kommunen nå er i ferd med å lage.

Spillemidler er en statlig tilskuddsordning som er med på å finansiere anlegg, aktiviteter og arrangementer for frivillige organisasjoner.

Slik er leieprisene for hallene i regionen: Tynset billigst for barn og unge

– Vi ønsker også innspill på aktivitetstiltak, arrangement og prosjekter som kan bidra til økt fysisk aktivitet for befolkningen i Tynset kommune. Tenk særlig på bærekraft i prosjekter/tiltak og mulig samarbeid internt og eksternt med nabokommuner, skriver Tynset kommune i henvendelsen som er seg til lag og foreninger.