Foreslår å stramme inn på muligheten til å bruke motorkjøretøy på elver og sjøer i hele kommunen