Fornøyd med vegene i Fjellregionen?

Parti fra fylkesveg 30

Parti fra fylkesveg 30 Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Norske trafikanter er mer fornøyd med veiene nå enn de var for fire år siden.

DEL

Det er konklusjonen i en brukerundersøkelse om sommervedlikeholdet på norske veier. Det er femte gang at Statens vegvesen ber om trafikantenes tilbakemelding om vedlikeholdet.

Hva er din oppfatning av vegstandarden i Fjellregionen? Ta avstemningen til høyre for artikkelen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Statens vegvesen ønsker bedre kunnskap om hvordan bilister, syklister og fotgjenger vurderer veiene.

I undersøkelsen som er gjennomført over telefon, og 5.400 trafikantene har gitt sin subjektive dom over områder som arbeidsvarsling, stell av rasteplasser, sikt, tunnelbelysning, renhold i leskur, asfaltdekke og informasjon om veitrafikk.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at det fortsatt er mye å ta tak i for å forbedre trafikantenes tilfredshet.

Men trafikantenes oppfatning av tilstanden på bilveiene er likevel klart bedre enn i årene 2005-2009 når det gjelder veidekker og siktforhold.

Vurderingen av om veidekket er godt eller dårlig, er det som slår ut aller mest på totalresultatet.

Det er fremdeles det området trafikantene er minst fornøyd med, men tilfredsheten med veidekkene har økt med fra 2,88 til 3,56 (på en 6-punkts skala).

Det er også merkbar framgang for veidekker og feiing på gang- og sykkelveiene.

Artikkeltags