Myhre driver det vi velger å kalle en veteranbedrift, altså bedrifter som har holdt det gående siden tidlig på 50-tallet.

Leif Myhre, Tynset - telefon 42 - ble startet opp i 1934.

Her er de leksikale opplysningen som finnes om bedriften i «Det norske næringsliv» fra 1952:

«Shell bensinstasjon. Distriktslager for A/S Norske Shell. Salg av bilgummi og bilrekvisita, motorsykler og sykler. Bensinstasjonen utfører vanlig servise som smøring, vask etc. Fra lager leveres brenseloljer, smøreoljer og smørefett til biler, stasjonære motorer og landbruksmaskiner. Agnetur i motorvognforsikring for Anth. B. Nilsens Assurancebureau, Oslo».

Visse forandringer

Dagens innehaver av bedriften, Leif Arne Myre, gliser godt når han blir spurt om hvor mye av dette som fortsatt gjelder:

- Vi selger fortsatt drivstoff og smøreoljer - det har fortsatt gyldighet - men ellers er driftskonseptet ganske forandret. Men hadde jeg blitt spurt rundt årtusenskiftet, mens vi fortsatt hadde betjent Shell-stasjon, hadde mye av det stemt. Da solgte vi bilrekvisita og utførte service. At det ble drevet agentur i motorvognforsikring er imidlertid noe jeg ikke husker. Dette må ha blitt avviklet ganske tidlig på 50-tallet, mener Myhre.

- Heller ikke bedriftsnavnet har overlevd?

- Nei, det er riktig, men det er ikke så lenge siden Myhre-navnet ble borte. Det skjedde ved årsskiftet 2011/2012. Da forsvant familienavnet til fordel for Max Energi AS.

Mange ben å stå på

- Hva med bygningsmassen?

- Tar vi utgangspunkt i da denne firmapresentasjonen ble skrevet, i 1952, er denne også forandret. Det gamle trebygingen ble revet og erstattet med nybygg i 1956, forteller Myhre, og fortsetter:

- Litt artig å se at driften var avhengig av mange ben å stå på. Antall biler her på Tynset var jo ikke så overvettes høyt for 60 år siden, og dessuten var ikke Shell alene om bensinsalget. Rett over veien lå daværende Mil Bensin (dagens Statoil, red. anm.) og ved dagens bokhandel lå Esso.

- Men det ble enda flere bensinstasjoner senere?

- Ja, i en periode på 60-tallet var det sju stasjoner. I tillegg til de tre nevnte, etablerte Olrud sin egen Esso-stasjon, Mobil hadde stasjon hvor dagens UnoX ligger, Harsjøen hadde Finastasjon på tomta til Østerdal Billag og endelig var det OK-stasjon hvor vi finner Bilsenteret i dag. Det var kanskje en viss overetablering? Vi hadde i hvert fall én bensinstasjon mer enn Moskva på denne tiden! Ekstra oppsiktsvekkende er fordi bensinstasjonene på den tiden baserte driften sin på bensin og service - og ikke på å være bladkiosker og gatekjøkken.

Dagens driftskonsept

I dag betyr selve besinstasjonen mindre for driften til Leif Arne Myhre.

- I dag er hovedlevebrødet vårt utkjøring av drivstoff i bulk. Max har etablert en kjede av mellom 30 og 40 drivstoffpunkter i utkantstrøk. Vi er opptatt av å redde «sistebutikken». For å lykkes med det, er bensinpumper et kjernepunkt. Drivstoff i denne sammenheng er like viktig som melk og brød.

- I dag er det tre bensinstasjoner på Tynset - en betjent og to ubetjente. Tror du fortsatt det er bensinstasjoner her om 30 år?

- Ja, fossilt drivstoff lar seg ikke erstatte så fort, så det er jeg rimelig sikker på, avslutter Myhre.