Unge motorsyklister lever farlig i trafikken

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Førere av lett motorsykkel lever farlig i trafikken. Trafikantgruppen har 20 ganger høyere ulykkesrisiko enn bilførere.

DEL

– Foreldre bør vurdere nøye om de lar 16-åringen ta førerkort på lett motorsykkel, sier fungerende avdelingsdirektør Per Magnar Klomstad i Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark.

Fra 2009 til 2012 mistet to personer livet i ulykker med lett MC i Hedmark. To ble hardt skadet, mens seks fikk lettere skader, viser tall fra Statens vegvesen, Region øst.

Ingen trafikantgrupper er i nærheten av førere av lett motorsykkel når det gjelder ulykkesrisiko. Liten erfaring i trafikken og trafikkfarlige holdninger blant mange unge trafikanter forklarer dette. Økning i alder reduserer risikoen. Det gjelder også bilførere.

Det er særlig unge under 19 år som har høy risiko i trafikken. Ulykkesrisikoen synker med alderen. Trafikksikkerhetsforskning viser at godt voksne MC-førere har bedre holdninger til trafikksikkerhet enn godt voksne bilførere.

Racingsykler

Vegvesenet er bekymret for MC-ulykkene og ulykkesrisikoen med lett motorsykkel. Særlig utsatt er tenåringer som kjører såkalte racingsykler. Dette er tohjulinger som etterligner raske banesykler. Mens ulykkesrisikoen har gått ned for andre trafikantgrupper som tung MC siden tidlig på 1990-tallet, er det en økning i risikoen blant førerne av sykkel med 125 kubikk.

- Vi tror dette henger sammen med at det er ungdom som kjører lett motorsykkel, mens førere av større motorsyklister har blitt eldre, sier Klomstad.

Ulykkesrisikoen går også nedover for mopedister. I 2010 skjedde det to- tre ganger så mange ulykker med lett motorsykkel enn med stor motorsykkel og moped pr. kjørte kilometer.

To av tre ulykker

Typiske ulykker med lett MC er utforkjøringer på landevegen, og kollisjon med bil i kryss. I begge ulykkestypene har farten ofte vært stor. Vegvesenet har studert alle dødsulykkene på motorsykkel i årene 2005-2009. Arbeidet viser at motorsyklistene selv hadde skyld i to av tre motorsykkelulykker.

Manglende og feil bruk av hjelm var medvirkende årsak til utfallet av ulykken i 20 prosent av ulykkene. I 18 prosent av ulykkene hadde ikke føreren gyldig førerkort. I 20 prosent av ulykkene var føreren ruset.

Økt ulykkesrisiko

De fleste ulykkene skjer tidlig på høsten i forbindelse med skolestart. Unge MC-førere ser ut til å være mer utsatte for ulykker når de kjører på ukjente veger.

- Hva kan myndighetene gjøre for å forebygge ulykker med lett MC?

- Vi ser at høy fart går igjen som en viktig årsak til ulykker med lett MC. Sammen med politiet må vi øke kontrollen rettet mot denne gruppen. Det gjelder fart og tekniske kontroller. Vi vurderer også mykere tiltak som grundigere opplæring og informasjonstiltak. Vi samarbeider også med Norsk motorcykkelunion for å få ned ulykkesrisikoen for MC-førere, sier Klomstad.

MC-ansvar

Samtidig er det viktig å understreke at motorsyklistene selv har et viktig ansvar, og at ulykkesrisikoen går ned når de kjører fornuftig.

- Edru MC-førere som ikke kjører for fort, og som gjør seg synlige i trafikken er trygge MC-førere, sier Klomstad.

Artikkeltags