Dette er en pris som årlig tildeles et verdensarvsted eller et prosjekt i Norden som har utmerket seg spesielt i å fremme verdensarvverdiene.

Røros bergstad og Circumferensen får prisen for sitt langvarige og gode samarbeid mellom kulturminneforvaltning, kultur, næring og reiseliv, og hvordan dette er til inspirasjon både for andre verdensarvsteder og andre.

Prisen ble overrakt av Tove Damholt, på vegne av styret i Nordic World Heritage Association, og mottatt av verdensarvkoordinator Odd Sletten, på vegne av hele befolkningen i Circumferensen.