En delegasjon fra verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen var i går i møte med administrasjonen i Klima- og miljødepartementet vedrørende søknad om autorisasjon av MiST Rørosmuseet som verdensarvsenter.

– Vi fikk positive signaler om at vi står øverst på prioriteringslista fra departementets side. Finansiering av nye sentre er vel å merke ikke på plass i statsbudsjettet enda, og det må jobbes videre med den. Vi var veldig godt fornøyd med møtet, forteller os-ordfører Runa Finborud.

I tillegg til Røros er også Rjukan og Notodden med i kampen om å bli verdensarvesentra.

Staten bidrar med 50 prosent eller inntil 1,8 millioner kroner til et verdensarvsenter på Røros. Resten må finansieres regionalt og lokalt.

– Hva gjør dere nå konkret videre i saken?

– Vi må jobbe videre med den den formelle søknaden og med den regionale finansieringen og få dette lagt inn i budsjettene til de to fylkeskommunene og kommunen i regionen.