Vedlikehold for 2.5 millioner

Tilskudd: Rørosmuseet har fått 2,5 millioner kroner til å holde ved like eiendommene etter Røros Kobberverk for i år. – Vi hadde søkt om fem millioner, og er litt skuffet. Men vi har et håp om at det skal bli noen flere kroner når revidert statsbudsjett legges fram 11. mai, sier direktør Odd Sletten ved Rørosmuseet. Arkivfoto

Tilskudd: Rørosmuseet har fått 2,5 millioner kroner til å holde ved like eiendommene etter Røros Kobberverk for i år. – Vi hadde søkt om fem millioner, og er litt skuffet. Men vi har et håp om at det skal bli noen flere kroner når revidert statsbudsjett legges fram 11. mai, sier direktør Odd Sletten ved Rørosmuseet. Arkivfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Riksantikvaren har gitt 2,5 millioner kroner til vedlikehold av eiendommene etter Røros Kobberverk for i år.

DEL

Direktør Odd Sletten ved Rørosmuseet er ikke helt fornøyd med størrelsen på tilskuddet.

– Tidligere år har vi fått rundt fire millioner kroner, og i år søkte vi om 5,5 millioner - og fikk 2,5. Det skal dekke istandsetting og vedlikehold av alle kobberverkseiendommene som i dag er i statens eie. I praksis er det alt fra Malmplassen til Falunveien - samt hele Storwartzområdet, fra Olavsgruva til øvre Storwartz.

God søknad

Riksantikvaren gir Rørosmuseet honnør for en svært godt dokumentert søknad, og legger til at man etter beste skjønn har fordelt midlene over statsbudsjettet til arbeidet med de norske verdensarvstedene.

– Fordelingen var i år ekstra vanskelig, blant annet for å finne plass til vedlikeholdstilskudd til Olavsgruvaveien, heter det i tilsagnsbrevet.

Sletten håper nå at det kan være ytterligere tilskudd å hente når revidert statsbudsjett legges fram den 11. mai.

– Det er atskillige bygninger og anlegg som skal tas vare på, og det er bygninger og anlegg som trenger vedlikehold og istandsetting. Vi har utredet behovet for alle bygninger i ei langsiktig plan, sier Sletten, som samtidig skryter av Riksantikvar og Klima- og miljødepartementet for det som er gjort så langt.

Sentral historie

– Da Miljøverndepartementet kjøpte kobberverkseiendommene i 1980 skjedde det etter et vedtak i Stortinget for å bygge opp det framtidige museet. Eiendommene eies fremdeles av Klima- og miljødepartementet, men det er signalisert at eierskapet skal overføres til en annen statlig institusjon - slik det ser ut i dag kan det bli Statsbygg, forteller Sletten.

Han understreker at eiendommene det er snakk om er de mest sentrale i det historiske Røros.

– Jeg tror ikke de øvre delene av Røros sentrum hadde sett ut som i dag dersom Staten ikke hadde gått inn på eiersiden - det hadde det sikkert ikke gjort på Storwartz heller, sier Sletten.

Midlene fra Riksantikvaren er knyttet til bevaringsprogrammet for verdensarv.

– Formålet med programmet er å utvikle de åtte norske verdensarvområdene som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning, skriver Riksantikvaren.

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken