Også i Nord- og Midt-Norge faller strømprisen onsdag, til en snittpris på henholdsvis 24,5 øre og 30,9 øre, viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

Dermed vil prisforskjellen innad i Norge være langt mindre onsdag enn den har vært mesteparten av det siste året.

Maksprisen på strøm vil onsdag være på 1,62 kroner.

Ikke siden mai har prisene vært så lave i Sør- og Vest-Norge. Søndag lå maksprisen på 3,73 kroner, og mandag var den 3,72 kroner.

Prisfallet skyldes først og fremst mye vind i Norden, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight.

– De neste dagene er det forventet tre ganger så mye vind som normalt, sier Lilleholt til NTB.

I tillegg vil tilsiget til kraftmagasiner og elvekraftverk øke med rundt 200 prosent som følge av de store nedbørsmengdene som er ventet de neste dagene.

Også tyske priser har vært med på å dra prisene i Norden nedover de siste dagene.

– Midt på dagen ligger strømprisen i Tyskland ned mot null, på grunn av mye sol og vind. Men gjennomsnittsprisene i Tyskland er fortsatt høyere enn her, sier Lilleholt.