– Interessen for fugl er økende i Norge og Norsk Ornitologisk Forening har nå passert 10 000 medlemmer. Foreningen jobber bredt med fugleinteresse, fuglekunnskap og naturvernarbeid i Norge og er avhengige av aktive lokallag for å ivareta lokalkunnskapen. Dette er en viktig grunn til at vi nå etablerer et lokallag på Røros, opplyser Martin Røsand i en pressemelding.

I tillegg skal lokallaget blant annet være et møtested for fugleinteresserte på alle nivåer, jobbe for tilrettelegging for fuglekikking på aktuelle lokaliteter, bidra til kartlegging av lokale arter og gjennomføre faglige arrangementer.

Stiftelsesmøtet vil avholdes i Gropa på Storstuggu mandag kveld den 25. mars. Generalsekretær i NOF Kjetil Aa. Solbakken og en representant fra NOF Trøndelag kommer for å snakke om organisasjonen.

– Etter stiftelsesmøtet vil Gunnar Borgos holde et foredrag om Lavskrika, opplyser Røsand.

Interimsstyret for lokallaget består av Thorleif Thorsen, Petter Høsøien, Marit Heggseth Rønning, Hans Iver Kojedal og Martin Røsand