Nå blir det gang- og sykkelvei i Falunveien: – En milepæl

Forslag om gang- og sykkelvei langs Falunveien har versert i kommunen i veldig mange år. Torsdag vedtok planutvalget hvor den skal gå, og det blir en liten omvei på gangveien for å tilfredsstille riksantikvarens innspill.