Nå blir det post mandag, onsdag, fredag den ene uka og tirsdag, torsdag den neste

Distribusjonsleder Stig Kokkvoll og hans mannskaper sør i Trøndelag er klare for ny ruteturnus. De oppfordrer alle til å merke postkassene sine godt.