Nå blir det snart slutt på å være tissetrengt på Kirkhusmoen

 Kjellmark AS starter bygging av garderobeanlegg med tilhørende toaletter så snart det lar seg gjøre, på oppdrag av Ålen IL