Veien inn til Nedre Storwartz er igjen åpen som vanlig.

- Arbeidet har gått raskere enn forventet og alt vedlikehold er gjennomført som planlagt. Vikan dermed åpne veien for normal ferdsel fra og med i dag, sier Arne Carlsen, driftsteknikerved Rørosmuseet.

Vedlikeholdet på veien startet torsdag 12. august. Det har blitt laget nye stikkrenner og veien har blitt gruset.

- Veien var i dårlig forfatning, så dette vedlikeholdet er kjærkomment både for oss og for våre besøkende, forteller Carlsen og legger til at det fortsatt kan være noe maskineri på veien de neste dagene.

Dette vil ikke være til hinder for normal trafikk.