Nå gjelder karantenereglene for alle tilreisende til Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga

Av

Kommuneoverlegene i Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga har gjort likelydende vedtak: Alle som har vært på reise utenfor Fjellregionen pålegges 14 dager karantene.

DEL

Vedtaket er gjort etter loven om smittevern for å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

I hovedtrekk går vedtaket ut på følgende:

  • 14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor Fjellregionen.
  • Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
  • Vedtaket har virkning fra dags dato (19.mars) og er gyldig i 7 dager. Forlengelse av vedtaket vurderes fortløpende.
  • I de tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege etter søknad gjøre unntak. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til smittevern settes vesentlig til side.

Ikke lov å reise til hytta i nabokommunen

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner vil også samordne sine rutiner knyttet til forbud for utenbygds hytteeiere om å oppholde seg på sine hytter.

Kommunene vil her forholde seg til «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet», med virkning for perioden 15.03.2020 – 01.04.2020.

Dette medfører at det ikke vil være unntak for enkelte tilgrensende kommuner. Bor du på Tynset og har hytte i Tolga eller Alvdal, kan du altså ikke dra på hytta i denne perioden.

Artikkeltags