– Dette er en fire kilometer lang vandring mellom Kongens gruve og Rødalsgruva. På veien vil man finne kunst i rakuteknikk på utvalgte steder, og alle kunstverkene har tittel og ledsagende ord som utfyller det visuelle inntrykket, skriver kunstnerparet i en pressemelding.

De forteller at både kulturkontoret på Røros og grunneierne har stilt seg positiv til kunstvandringen, og at tilbakemeldinger fra turgåere ga de lyst til å gjenta dette i år også.

– Vi ser det som et tilbud til publikum der man får kunst som har et sterkt uttrykk og slektskap til fjellgrunnen og vegetasjonen. Ikke minst gruvedriften som etterlater seg slagg og kobbermalmfarger. Naturen og kunsten går i ett og begge forsterker hverandre i den kunstneriske opplevelsen, beskriver de.

Kunstvandringen varer fra 1. juli til 1. september.

– Vi ønsker alle turgåere en fin opplevelse av natur og kunst!