– Fias har startet et pilotprosjekt hvor vi gjør tiltak for å øke gjenvinningen av avfall fra hytter og fritidseiendommer i Fjellregionen, informerer Alvdal kommune – som er én av de mange Fias-kommunene.

Fias

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Hedmark. Selskapet ble stiftet i 1996, og ble 31. mars 2002 omdannet til et kommunalt eid aksjeselskap. (Kilde: www.fias.no)

Bakgrunnen er at det i januar ble satt i verk nye forskrifter for sortering av avfall i Norge. Målet er å gjenvinne mer.

I dag har hytteeiere mulighet til å levere tre typer avfall på alle returpunktene. Nå blir det et utvidet tilbud på åtte av returpunktene i regionen. På disse åtte punktene kan hyttefolket heretter levere matavfall og plastemballasje, i tillegg til det som fra før kunne leveres, nemlig papp og papir, glass- og metallemballasje og dessuten restavfall.

Alvdal kutter punkter

Når det gjelder Alvdal, så samles tre punkter. Det betyr at returpunktene i Høstdalen og ved Sølendalsvegen blir borte. Nå blir det Gjelten bru eller Grimsbu som gjelder for hytteeierne i Alvdal.

Gratis poser

For at de som er på hyttene skal kunne sortere matavfallet sitt, trenger de de samme grønne posene som husholdningsabonnentene bruker. Slike grønne bioposer kan folk hente på en gjenvinningsstasjon eller his matbutikkene i Fjellregionen.

Når det gjelder plastemballasjen så kan den leveres i en vanlig plastbærepose som knyttes igjen.

Her utvides tilbudet

De åtte utvidede returpunktene som hytteeierne kan bruke, finnes her:

  • Haltdalen: Coop
  • Tynset: Savalen
  • Folldal: Grimsbu og Folldal sentrum
  • Alvdal: Gjelten bru
  • Engerdal: Engerdalssætra
  • Stor-Elvdal: Atnasjø returpunkt
  • Rendalen: YX på Åkrestrømmen