Nå kan også Folldal få sin kommunedirektør

RÅDMANN: Torill Tjeldnes er rådmann i Folldal kommune. Men snart er hun kan hende kommunedirektør.

RÅDMANN: Torill Tjeldnes er rådmann i Folldal kommune. Men snart er hun kan hende kommunedirektør. Foto:

Torill Tjeldnes får ikke akkurat ny jobb, men kanskje ny tittel.

DEL

Flere av regionens rådmenn har gått over til å få tittelen kommunedirektør. Når skal saken også opp i kommunestyret i Folldal. Intet er ennå bestemt, men rådmannen selv innstiller på en endring av tittelen fra rådmann til kommunedirektør. Kommunestyret har saken i sitt møte 12. mars.

Bakgrunnen for saken er at en ny kommunelov trådte i kraft fra det tidspunktet da kommunestyret konstituerte seg høsten 2019. I den nye kommuneloven er tittelen administrasjonssjef byttet ut med kommunedirektør.

Imidlertid har mange kommuner tidligere valgt å benevne sin øverste administrative leder som rådmann. Det er tilfelle i Folldal, der Torill Tjeldnes har jobben.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ifølge saksutredningen oppfordret kommunene til å ta i bruk den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør.

Historisk tilbakeblikk

– Rådmannsstillingen kom inn i kommuneloven i 1921. Stillingsbetegnelsen var den gang borgermester. Da man ved lovendring i 1980 innførte et generelt påbud om at alle kommuner skulle opprette en egen stilling som leder for administrasjonen, valgte man fellesbetegnelsen administrasjonssjef, og lot det være opp til hver enkelt kommune om stillingsbetegnelsen skulle være rådmann eller kontorsjef, står det i saksopplysningene.

De fleste valgte å bruke betegnelsen rådmann.

Kommunedirektør-tittelen har vært anbefalt før, også. Da det forrige kommunelovutvalget utredet lovendringer i 1992, ønsket de seg kommunedirektør som tittel. De ønsket faktisk å lovfeste det, men Kommunaldepartementet foreslo i stedet å lovfeste rådmann. Da saken kom til Stortinget ble dette strøket, og betegnelsen i loven fortsatte å være administrasjonssjef. Fremdeles hadde kommunene valgfriheten.

Nå er det kommunelovutvalgets flertall som har foreslått at det bør hete kommunedirektør.

Brukes allerede

I sakspapirene i Folldal står det at tittelen kommunedirektør nå i all hovedsak brukes i offentlige skriv til kommunene. Kommunenes egen organisasjon KS har begynte å kalle rådmannsutvalg for kommunedirektørutvalg, og både likestillingsombudet og Språkrådet oppfordrer til kjønnsnøytrale titler.

– Folldal kommune har gjennomgående kjønnsnøytrale stillingstitler på de øvrige ansatte, kommenterer rådmannen i saksutredningen.

Hun finner det riktig å fremme forslaget om endring av tittelen til kommunedirektør nå, og viser til de klare føringene.

– Kommunedirektør kan virke fremmed, og det vil ta noe tid før man får innarbeidet ny tittel. Sett i forhold til at kommunedirektør nå i det store og hele brukes i alle henvendelser fra offentlige myndigheter til kommunen, har organisasjonen allerede begynte å venne seg til dette. Sittende rådmann ønsker også selv å endre tittel til den kjønnsnøytrale kommunedirektør, konkluderer Tjeldnes.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken