Nå kan rørosinger bli testpiloter og bidra til lavere strømregning for seg sjøl og bedre energiløsninger for andre

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer og det skal skje på Røros.