Dette er noe av bakteppet for forestillingen «Krafta – kvinnestemmer fra Innlandet». Lørdag 8. oktober kommer den til Tynset kulturhus, og søndag 9. oktober står Øvre Rendal kirke for tur. Dette er de to stedene i Nord-Østerdalen det er mulig å se og høre forestillingen. Den har vært spilt flere steder i Innlandet allerede.

Mezzosopranen Gry Oda Ulvmoen Myrbakken er fra Stor-Elvdal, og Bente Illevold er fra Rendalen og spiller eufonium. De har med seg gitaristen Frode Berntzen fra Romedal. Tyra Tronstad fra Stor-Elvdal har bidratt med tekster, mens Kari S. Wasa fra Elverum har regien.

Men sterke, historiske kvinneskikkelser fra Innlandet er også til stede i forestillingen.

– Historiene om Dagny Juel, Pauline Hall, Kirsten Flagstad og Hulda Garborg formidles gjennom ny tekst og musikk, står det i pressemeldingen om Krafta.

Forestillingen har fått støtte både fra det offentlige og fra privat næringsliv i Østerdalen.

– Forestillingen er først og fremst til inspirasjon, men og til opplysning. Ikke minst tror vi at det er lett å la seg berøre av krafta. Krafta som bor i oss alle, som gjør det mulig å trosse flertallet, sprenge grenser og å nå sine største drømmer, skriver utøverne.