– Dette er en vanskelig sak for meg, innledet Senterpartiets Helen M. Schjelderup (Sp) da kommunestyret skulle behandle saken om Jensenhuset i Alvdal torsdag.

Jensenhuset er det røde, gamle tømmerhuset som ligger ved siden av kommunehuset på Steia. Huset har de siste årene stått ubrukt, og preges av forfall.

Jensenhuset har vært gjenstand for en omfattende politisk behandling de siste årene.

Flertallet i formannskapet kom med denne innstillingen overfor kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar å legge Jensenhuset ut for salg på det åpne marked til formål i tråd med gjeldende reguleringsplan.

2. Bygget selges på festet tomt der det står i dag.

3. Endelig salg avgjøres av kommunestyret i egen sak.

Schjelderup undret seg på hvor mange interessenter det blir når huset kommer på åpent marked. Hun mente huset må kunne flyttes innenfor planbestemmelsene hvis den som kjøper det, ønsker det.

Derfor kom hun med et endringsforslag med en ordlyd som sier at huset selges på festet tomt slik det står i dag, ikke der det står.

Også Simen Steigen i Høyre hadde et forslag. Det gikk på at huset skulle legges ut for salg i det åpne marked – uten at det knyttes til at formålet skal være i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Voteringen endte med at Høyres forslag falt, og at Schjelderups forslag fikk flertall.

Dermed legges Jensenhuset ut for salg på det åpne marked til formål i tråd med gjeldende reguleringsplan. Bygget selges på festet tomt slik det står i dag. Det endelige salget blir gjenstand for behandling i kommunestyret til slutt.

– Jeg håper noen tar tak og pusser opp huset, om det blir der det står eller ti meter lenger nord, sa Olov Grøtting (Sp).

– Jeg håper det melder seg interessenter, fortsatte Grøttings partifelle Britt Guri Nordtun. Hun lurte på om det burde vært en tiltaksfrist, slik at huset ikke blir stående i enda flere år og forfalle.

Simen Steigen i Høyre trodde ikke at tiltaksfrist var vegen å gå. Men også han er opptatt av at noe må skje:

– Det viktigste for meg er at det kommer lys i dette huset, og da må vi gjøre det enklest mulig slik at noe kan bli gjort med huset, sa Steigen.

Dette huset legges ut for salg

Torsdag er det duket for en ny runde

Aaen om seg selv: – Har vært for rask på avtrekkeren

Dette kan bli Jensenhusets framtid

– Kan rive huset og lage parkering for 300.000 kroner

Vil skape nytt liv i Jensenhuset

Saken om riving av Jensen-huset stilles i bero

Hva skal skje med Jensen-huset og andre kommunale bygg i Alvdal?