Det naturbaserte reiselivet brer om seg og når stadig nye markeder, nasjonalt som internasjonalt. Små og store destinasjoner i distriktene har mye å by på - også i vår region!

Slik lyder starten på invitasjonen til en temadag i kulturhuset på Tynset, onsdag 19. mai, med headingen:

Hva har vi og kan vi utvikle - sammen?

Alle innen reiselivsbransjen, samt grunneierorganisasjoner og forvaltning mellom Trysil, Røros, Oppdal og Rondane inviteres herved til denne temadagen der naturbasert reiseliv settes på dagsorden.

Det er plass til maksimalt 100 personer, på grunn av koronarestriksjonene, og påmelding er til servicekontoret i Alvdal kommune.

Disse skal innlede:

Naturbasert reiseliv – tanker fra en reiselivssjef, ved Tove R Martens, Destinasjon Røros.
«Naturbasert reiseliv – verdiskaping og distriktsutvikling» ved Haaken M Christensen, Innovasjon Norge

Så kommer regionale eksempler:

  • Inatur.no – varme senger i utmark, pluss fiske og jakt, ved Gudmund Nygaard
  • Urørt ski og sykkel, ved Audun J Lutnæs
  • Destinasjon Trysil – fra ski- til sykkelmekka, ved Olve Norderhaug
  • Tour de Dovre – på sykkel gjennom tre nasjonalparker, ved Ole Johan Steinvik
  • Kvistli islandshester – med fire bein i naturen, ved Anne Ma Sætherhaug
  • Ferdsel i utmark – besøksstrategier og utfordringer på stien ved nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum, Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker
  • Naturbruksskolen Storsteigen vgs – en aktør også for reiselivet, ved rektor Eivind Aaen

Oppsummeringen gjennomføres av følgene personer: Steinar Munkhaugen og Lene Aasbø, Orkelbogen Friluftssenter,Arne Eggen, Opera di Setra, Ingrid Vingelsgaard, Vingelsgaard Gjestgiveri og MarenSolvang Johnsen, Søberg gård og Opplev Alvdal.