Det ble entreprenøren Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og fikk kontrakten om å bygge nye Tunna bru, samt tre kilometer med ny riksveg både nord og sør for nybrua og elva Tunna. Anleggsarbeidet ble satt i gang i slutten av august. Og fram til nå har det meste av arbeidet foregått uten at bilistene som har passert anleggsområdet merket mye til det.

Nå kan du se at arbeidet ved riksveg 3 er i gang

Men fra og med mandag vil alle som kjører riksveg 3 på denne strekningen merke at nå er det virkelig noe på gang.

For over en strekning på rundt fire kilometer vil det bli fartsredusering, i det som vanligvis er en strekning med i hovedsak 80-sone. Og fartsredusering vil det bli fram til jula i 2023.

50 -, 70 – og i korte perioder stengt

– Vi har satt i gang det fysiske arbeidet med å sette opp skilt om redusert hastighet i anleggsområdet. På noen deler av den rundt fire kilometer lange strekningen, fra sør for Tunna bru til et godt stykke nord for brua, vil lovlighet hastighet bli 50 kilometer i timen, mens det vil være 70-sone andre steder, sier Statens vegvesens byggeleder for prosjektet Stig Johansen.

Han forteller at det også i perioder vil være helt stengt veg.

– Forhåpentlig blir dette i korte perioder, og det er under sprengningsarbeid vi må ty til det tiltaket.

Kan stramme til ytterligere

Ved dagens Tunna bru er det allerede nedsatt hastighet til 50-kilometer i timen, noe det for øvrig har vært i lengre tid. Her observeres det, ikke bare fra Johansens side, men også fra andre som arbeider ved vegen, at det kjøres fort. For fort.

– Det har vært flere hendelser hvor tyngre kjøretøy er involvert, spesielt i skumle forbikjøringer. Jeg har selv tatt kontakt med lastebileierforbundet og bedt dem ta dette opp med sine medlemmer, hevder Stig Johansen.

– Men hva kan gjøres for å få en stopp på dette, om det ikke hjelper med dialog?

– Et alternativ er at vi lager fartshumper, slik at hastigheten reduseres av den grunn. Men det er et tiltak vi avventer, og gir en mulighet til bedring før vi eventuelt iverksetter.

Slik blir anleggsfasen

Det omfattende anleggsarbeidet, som nå først den vanlige bilist vil merke en del til, vil også føre til økt anleggstrafikk på riksveg 3.

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens Tunna bru med en ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua, som blir 110 meter lang, bygges cirka to km sør for dagens bru. Det skal bygges og utbedres til sammen tre kilometer ny riksveg 3. Kontrakten har en verdi på 183 555 400 kroner. Sent i prosjektet skal ny veg kobles på dagens veg i sør og i nord.

Anlegget skal etter planen stå ferdig i løpet av 2023. Deretter skal gamlebrua rives og terrenget rundt ny veg ferdigstilles. Derfor vil det være anleggsvirksomhet i området også i 2024

Nå er jobben gjort: – En fin arbeidsplass for alle oss som har vært her