Nå skal skolestruktur opp til behandling i kommunestyret i Røros. Dette innstiller kommunedirektøren på

Som eneste sak på agendaen skal det tas stilling til oppvekststruktur i Røros kommune den 29. oktober.