Terningkast 0: Nå trenger vårt lokale næringsliv riktig kompetanse

Av

Mange virksomheter i regionen har fått store økonomiske utfordringer som følge av Koronautbruddet. Konsekvensene for bedrifter og arbeidsplasser kan bli store - også på lang sikt.

DEL

Heldigvis har myndighetene kommet på banen med flere gode tiltak. Grupperingen av Regionrådet, Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge og Næringshagen tilbyr seg å bistå bedriftene med å løse akutte utfordringer - og levere søknader til ulike støtteordninger.

Regnskapsbedriftene sitter på kunnskapen og tallene som er grunnlaget for søknaden. Kommer bedriften under kontantstøtteordningen, dekkes en stor del av kostnadene til regnskapsfører. Bedriftene trenger nå, aktører som kjenner virksomhetene og tallene deres - og raskt og effektivt få korrekte søknader om kontantstøtte på plass. Bankene trenger også kvalitetssikrede tall som grunnlag for sine finansieringsbeslutninger.

Hva består dette arbeidet i?

1. Mulige permitteringer for å tilpasse seg lavere etterspørsel – som krever

a. Grundige vurderinger rundt bortfall av oppgaver

b. Kompetanse fra HR-området som regnskapsbedrifter og eller advokater ofte må bistå med

c. Beregning av kostnadseffekter


2. Kortsiktig finansiering av driftskapital gjennom banker (staten garanterer for 90%) – som krever

a. Nye driftsbudsjetter

b. Nye likviditetsbudsjetter

c. Vurderinger av betjeningsevne på nye lån


3. Kontantstøtte for å dekke faste kostnader ved bortfall av inntekt – som krever

a. Omsetning pr. mnd. i 2019

b. Omsetning pr. mnd. 2020

c. Vurdering av hvilke kostnader som er med i beregningen?

d. Vurdering av om kostnadene korrekt periodisert?

e. Vurdering av hvor høye kostnader som kan tas med i beregningen?

f. Bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor


4. Kostnadskutt på faste kostnader – som krever

a. Inngående kunnskap om kostnadsstrukturen – fra regnskapet


5. Sikre sine fordringer – som krever

a. Vurdering av egnet innfordringsmåte for kundefordringer

b. Vurdering av nye kunder/nye salg mht kundens kredittverdighet

c. Gode innfordringsrutiner

Dette er områder som krever fagkompetanse og innsikt i virksomhetene. Uten dette kan det gjøres feil. Slike feil kan få store konsekvenser for den enkelte bedrift. LO har bedt om at permitteringer blir ettergått - for å se at de er i henhold til reglene. Et samlet Storting har bedt Skatteetaten om å følge opp at bedriftene ikke urettmessig får kontantstøtte. Bare på dette området er det mange forhold å passe på for bedriftslederen og styret. Benyttes feil tall, må hele tilskuddet tilbakebetales - med tillegg av en straffeavgift på 30-60%.

For å sikre at dette ikke skal skje, har Stortinget bestemt at innmeldte tall skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Grupperingen av Regionrådet, Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge og Næringshagen bør tilføre bedriftene den støtten de kan på langsiktige tiltak - omstilling og utvikling.

Regionen er avhengig av at bedriftene våre får bistand til både krisehåndtering og ny vekst.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken