Nær 50 fylkesveger i Innlandet får ny asfalt i sommer. INGEN av disse er i Nord-Østerdal

55 strekninger på nær 50 fylkesveger i Innlandet får ny asfalt i sommer. Men ingen strekninger nord i fylket prioriteres i 2020.