Gå til sidens hovedinnhold

Når ble 20 minutter så mye mer enn nok?

Artikkelen er over 1 år gammel

Nok til å velte årevis med sjukehusplaner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når ble plutselig 20 minutters reisevei til arbeid så forferdelig mye, for ikke å snakke om mer enn nok?

For offentligheten ble det i hvert fall gjort helt klinkende klart før helga, da anbefalingen om å bygge Innlandets hovedsjukehus, Mjøssjukehuset, i Brumunddal ble lagt fram. Begrunnelsen bygger på en samfunnsanalyse utført av Cowi og Vista Analyse, mens det er administrerende direktør i Helse Sør-Øst som har ledet styringsgruppa som står bak anbefalingen.

Om en ikke var i tvil før, så har det i hvert fall blitt klinkende klart nå. Krigen og kampen og fordelingen av virksomhet, tjenester og oppgaver innen sjukehussektoren tuftes på en salig blanding av følelser og fakta, politikere og byråkrater, pasienter og ansatte, som forhåpentligvis favner folk flest.

Den nylig framlagte analysen bygger på vedtaket i Helse Sør-Øst som også ble stadfestet av helseministeren 8. mars 2019. Vedtaket innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved et nytt akuttsjukehus, Mjøssjukehuset. At det samtidig ble vedtatt at dette Mjøssjukehuset skulle ligge ved Mjøsbrua og Moelv utelater de imidlertid å nevne.

Noe annet som analysen derimot plutselig legger så stor vekt på at en faktisk finner det verdt å endre på forutsetningene, er hva som kan påregnes som lang reisevei til jobben. Tidligere har man kommunisert at 45 minutter er akseptabel reiseavstand for sjukehusansatte. Slik er det imidlertid ikke lenger, da analysen legger vekt på at tre fjerdedeler av de ansatte bruker mindre enn 20 minutter til sjukehusjobben i dag.

20 minutter til jobben er en svært lang reisevei for de sjukehusansatte i dag, og det vil det være i framtida også, mener de som har utarbeidet analysen. Det igjen vil påvirke rekrutteringsevnen til det nye Mjøssjukehuset, fastslår analytikerne.

Hvis en leser analysen finner en at bekymringen for reiseveien ser ut til å komme fra det faktum at det nye Mjøssjukehuset vil ha om lag 4000 arbeidsplasser. Innlandet har hatt svært lav befolkningsvekst de siste 20 årene. Hamar omtales som Innlandets tyngdepunkt, med sterkest befolkningsvekst blant byene i Innlandet.

Det forventes at den sterke urbaniseringen fortsetter, og at nye arbeidstakere ved Mjøssjukehuset vil ønske å bo i eller ved de største byene rundt Mjøsa, men nå er plutselig 25 minutter fra Hamar til Moelv for langt mens 20 minutter fra Hamar til Brumunddal avgjørende. Så langt og så avgjørende at det som tidligere er sagt og skrevet og vedtatt om framtidig sjukehusstruktur legges til side. Forstå det den som kan, og imens tenner og brenner de varder for sjukehuset sitt i Elverum og langt oppover Østerdalen.

Kommentarer til denne saken