Har økt omsetningen med nesten en million kroner begge de to siste årene, nå ser de på utvidelse av butikken

Bygdefolket har vært med på laget hele veien.