— Folk i Røros har tradisjon for å samarbeide og er vant til å tenke nytt. Vi vil gjøre hverandre gode

Nå kan videregående skole-elever søke på en litt annerledes type lærlingeplass i bergstaden. Røros Hotell-gruppen og Rørosmuseet med verdensarvsenteret har opprettet stillingen som skal gi kandidaten kompetanse utover det som til nå har vært vanlig for reiselivs-lærlinger.