Øyeblikket Foto avvikler drifta

Øyeblikket Foto AS ved Kari Sivertsen Haugen og Bjørg Moen Skancke har i dag tatt avgjørelsen om å avvikle driften. Deleier Kari Sivertsen forklarer om en udramatisk og planlagt avgjørelse.