Rørosregionen Næringshage presenterer nytt styre

Tynsetordfører Merete Myhre Moen er ny i styret til Rørosregionen Næringshage.  Arkivfoto: Tonje Hovensjø Løkken

Tynsetordfører Merete Myhre Moen er ny i styret til Rørosregionen Næringshage. Arkivfoto: Tonje Hovensjø Løkken

Artikkelen er over 3 år gammel

Mandag gjennomførte Rørosregionen Næringshage eiermøte og ordinær generalforsamling med blant annet sju ordførere fra regionen på plass. Der ble det også valgt nytt styre.

DEL

Eiermøte som ble avholdt i forkant av generalforsamlingen inneholdt blant annet en drøfting om næringshagens framtidige rolle i regionens næringsarbeid.

Konklusjonen ble at det bør sees nærmere på hvilke funksjoner innen næringsarbeidet i regionen som bør dekkes og hvordan dette skal løses mest mulig effektivt og med høy kvalitet også i tida framover.

Ordførerne bl.a. i Os, Tolga, Røros og Holtålen ga uttrykk for at de har en god dialog med næringshagen i dag, og at de ønsker næringshagen som en diskusjonspartner i de videre vurderingene om hvordan næringsarbeidet i regionen skal organiseres.

Under generalforsamlingen ble det valgt et nytt styre i næringshagen. Nye representanter i styret ble ordfører i Tynset kommune Merete Myhre Moen, hotelldirektør på Røros Hotell Mikael Forselius, markedsansvarlig i Røros Produkter May Kristin Knutsen og Jon Johansen som sitter for Siva.

NYTT STYRE I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

- Steinar Skjerdingstad eiendomsdirektør, Sporveien Oslo gjenvalgt
- Arild Hagen pensjonist, tidl. banksjef, RørosBanken ikke på valg
- Ivar Müller Often E-verkssjef, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) ikke på valg
- Merete Myhre Moen ordfører, Tynset kommune NY
- Mikael Forselius hotelldirektør, Røros Hotell as NY
- May Kristin Knutsen markedsansvarlig, Røros Produkter as NY
- Jon Johansen seniorrådgiver, Siva NY

STYRETS LEDER
- Steinar Skjerdingstad eiendomsdirektør, Sporveien Oslo gjenvalgt

VAREMEDLEMMER
1. Margrethe E. Gjære daglig leder, Protex as, Holtålen NY
2. Hilde Hamnes seksjonsleder Innovasjonssenter, Siva NY

VALGKOMITÉ
- Mona W. Slettum VP Customer Service, SB-Seating, Røros NY
- Runa Finborud ordfører, Os kommune NY

RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE HAR FØLGENDE EIERE:
Røros Invest as 200 aksjer
Røros Hotell Eiendom as 200 aksjer
Røros E-verk as 200 aksjer
RørosBanken 200 aksjer
Tolga-Os Sparebank 200 aksjer
Røros Vekst as 150 aksjer
Haltdalen Sparebank 100 aksjer
Nord Østerdal Kraftlag 60 aksjer
Johan Kjellmark as 50 aksjer
Gauldal Energi as 30 aksjer
Røroshytta as / Saltdalshytta as 30 aksjer
Galåvolden AS 8 aksjer
Rørosmeieriet as 8 aksjer
Stensaas Reinsdyrslakteri as 8 aksjer
Røros Slakteri as 8 aksjer

Artikkeltags