Næringshagens Hans Petter Kvikne: -Vi hjelper deg!

Hans Petter Kvikne i Rørosregionen Næringshage er en del av "Hjelpe-teamet".

Hans Petter Kvikne i Rørosregionen Næringshage er en del av "Hjelpe-teamet". Foto:

Nå er det viktig at bedriftene benytter seg av kompensasjonsordninger som følge av koronakrisen.

DEL

Hans Petter Kvikne redegjør kort for noen av kompenasjonsordningene:

KOMPENSASJON FOR DEKKING AV FASTE UTGIFTER

Har du et foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får du kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det er uunngåelige faste kostnader som lokaler (husleie), lys og varme, vann og avløp, forsikring leie av utstyr og transportmidler, rentekostnader minus renteinntekter, og eventuelt andre uunngåelige faste kostnader som det kan kompenseres for.

Det vil være mulig å søke om dispensasjon fra 17.april.

Ta kontakt med din regnskapsfører for å få de riktige kostnadene, og omsetningsfallet sammenlignet med samme periode i 2019.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til selve utfyllingen kan du ta kontakt med oss i Rørosregionen Næringshage, eller andre i Hjelpeteamet.

STØTTE TIL BEDRIFTS-INTERN OPPLÆRING

Gjennom ordningen BIO 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonforetak i Innlandet og Trøndelag Fylkeskommune søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen.

Vi kan hjelpe deg med en slik søknad.

Hvem kan få støtte?

Små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften.

INNOVASJON NORGE

Også Innovasjon Norge og Forskningsrådet har en rekk nye ordninger form tilskudd og lån.

Vi oppdaterer oss etter beste evne, og deler gjerne denne kompetansen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken