Høstet politiker-ros for Taverna-planer

PÅ BESØK: Hans Petter Kvikne (til venstre) og Øyvind Frich kom på kommunestyrebesøk i Alvdal. Til høyre står konstituert rådmann Per Arne Aaen.

PÅ BESØK: Hans Petter Kvikne (til venstre) og Øyvind Frich kom på kommunestyrebesøk i Alvdal. Til høyre står konstituert rådmann Per Arne Aaen. Foto:

Kommunestyret i Alvdal ble glade da de hørte om de nye planene på Taverna.

DEL

En blid Øyvind Frich hadde med seg Hans Petter Kvikne fra Rørosregionen Næringshage da han løftet litt på lokket og presenterte Tavernas nye planer for kommunestyret i Alvdal.

Taverna ønsker å legge til rette for vegfarende med bobiler og campingvogner. Deler av planene omfatter en bobilparkering med tømmeanlegg.

– Det haster med å få framdrift på oppstillingsplassene, og det haster med å følge opp den innsigelsen som ligger på Steimosletta slik at tiltakshaver kan komme i gang, sa Johnny Hagen (Ap).

Innsigelsen han snakker om, innebærer at det i praksis er bygge stopp på Steimosletta i dag. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har kommet med innsigelse i forbindelse med reguleringsplanarbeidet som foregår i området.

– Det er byggestopp på på grunn av flom, men det er ikke problem for etablering av caravan- og tømmeplass, kommenterte konstituert rådmann per Arne Aaen.

Han redegjorde også for at kommunestyret allerede har vedtatt salg av arealer til Taverna, og at grensa mellom YX og Taverna dessuten er fastsatt nå, slik at det vedtatte salget kan gjennomføres.

Håpet til rådmannen er at de vegfarende vil gjøre mer enn å tømme ut når Alvdal får sin nye oppstillingsplass, og Tavernas representanter snakket om mulighetene som ligger i å få flere til å stanse i bygda. Frich mener bobilturisme er synonymt med kjøpekraft, og flere av kommunestyrets folk utbasunerte at det hele er en gladsak.

Et annet aspekt er at kommunen har et ansvar som forurensningsmyndighet, også for å sørge for at det finnes tømmemuligheter for bobiler og campingvogner.

– Lovverket er ikke så absolutt at vi må oppfylle kravet nå, men vi blir nok utfordret på plikten til å legge til rette for det, utdypet Aaen.

Artikkeltags