Nå setter kommunen næringsutvikling under lupen

Arbeide med ny næringsplan for Alvdal kommune ble startet opp like før jul, og det er Rørosregionen Næringshage som skal være prosessleder for jobben. Samtidig skal tiltaksplan for landbruk rulleres, og disse prosessene kjøres parallelt.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

– Vi legger opp til en bred og åpen prosess med møter, intervjuer og gruppearbeid, sier rådmann Erling Straalberg.

Næringsplan inn i øvrig planarbeid

Kommunens planstrategi er vedtatt og per i dag finnes det ingen strategisk næringsplan som sier noe om hvordan kommunen skal jobbe strategisk med næringsutvikling

– Vi har derfor et behov for å få laget en næringsplan, og få den inn i planstrategien slik at den rulleres jevnlig på lik linje med andre planer. Dette er bakgrunnen for at arbeidet blir igangsatt nå, sier ordfører Johnny Hagen.

Kommuneplanens samfunnsdel er utgangspunktet og det skal nå lages en plan som omfatter næringslivet. Samtidig skal tiltaksplanen for landbruket revideres og det er viktig at dette arbeidet blir koordinert og satt i sammenheng med hverandre.

– Det er mye som rører seg i kommunen, mange av bedriftene har en positiv utvikling og næringslivet er variert med mange forskjellige funksjoner, sier rådmann Erling Straalberg.

Det er derfor viktig å få så mange og så gode innspill som mulig i arbeidet.

– Vi vil derfor legge opp til flere åpne møter utover etterjulsvinteren og våren, fortsetter rådmannen.

Intervjuer, møter og kartlegging

Rørosregionen Næringshage er engasjert av kommunen til å være prosessleder for arbeidet.

– Det vil derfor være ansatte i næringshagen som etterhvert vil kontakte bedrifter for å gjøre intervju med bedriftene nå i januar og hente inn annet relevant bakgrunnsmateriale. Vi gleder oss til å bli mer kjent med næringslivet i Alvdal, sier daglig leder i Rørosregionen Næringshage Sigrid M. Jansen, som lover at det vil bli rikelig anledning ti å få si sin mening om arbeidet med å få til ny næringsplan for kommunen.

Videre vil det bli arrangert åpne møter henholdsvis den 2/2 og 9/2.

Det første møtet vil ha næringsplanen som hovedtema, og de håper på godt oppmøte fra hele bredden av næringslivet.

- Det siste møtet vil handle om mer konkret om landbruksnæringen, og vi håper at begge planene til slutt skal bli et resultat av brede og åpne prosesser der samarbeid og framtidsretta løsninger preger arbeidet, avslutter ordfører Johnny Hagen.

Artikkeltags