Med isolasjon som krysser i alle miljøbokser håper Steinar og Dag Ole å skape lokale arbeidsplasser

Steinar Haug og Dag Ole Lien er tømrere og savnet trefiberisolasjon som mulighet i regionen. Da tok de ansvaret sjøl og tirsdag denne uka var de i gang med blåsing.